Kahvio 28.10

Kahvio Kampushalli 28.10. Paikalle klo.14

Kahvio 28.10B- pojat 00-01